Matongroep, verwerking van sloopafval, renovatie en afvalcontainer verhuur
20
MEI
2018

Ons milieubeleid

Posted By :
Comments :Off

Onze onderneming heeft een milieu-managementsysteem opgezet en geïmplementeerd, dat wordt gedocumenteerd en continu verbeterd in overeenstemming met de vereisten van ISO 14001 en er is bepaald hoe aan deze vereisten invulling gegeven zal worden.

Meer weten:https://lnkd.in/eNWpw2c

Over de auteur